Ordre del Dia Ple Municipal 22/12/15

 1 Aprovació, si escau, de les actes número 10/2015 i 11/2015, corresponents a les sessions extraordinàries dels dies 16 i 24 de novembre de 2015, respectivament.
2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’acord número 6 de la Junta de Govern Local del dia 1 de desembre de 2015, relatiu a l’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació, de condicions de treball comunes al personal laboral i funcionari, sobre la compensació econòmica extraordinària per la prestació de serveis periòdics en cap de setmana, al personal adscrit als llocs de treball de perfil operatiu que s’especifiquen a l’acord.

2.2 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’acord número 7 de la Junta de Govern Local del dia 1 de desembre de 2015, relatiu a l’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació, de data 19 de novembre de 2015,  sobre l’aplicació de l’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, als llocs de treball d’agent i caporal de la Policia Local.

2.3 – Alcaldia – Ratificar el decret número 8372/2015, de 20 de novembre, relatiu a nomenar els/les representants municipals que integren el Plenari del Consell Escolar Municipal.

2.4 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 8413/2015, de 23 de novembre, relatiu a l’aprovació de la modificació de plantilla, en el sentit de reconvertir plaça de tècnic auxiliar de la plantilla de personal laboral en una plaça de tècnic auxiliar de la plantilla de funcionaris.

2.5 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 8420/2015, de 23 de novembre, relatiu a la creació d’una plaça i lloc de treball d’administratiu/va rellevista, amb motiu de la jubilació parcial de la Sra. Montserrat Castelló Díaz.

2.6 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 8525/2015, de 26 de novembre, relatiu a l’acord d’ampliació de la jornada laboral del lloc de treball d’auxiliar tècnica escoles rellevista, al qual està adscrita la senyora Úrsula Garay Rodríguez, a la Consergeria de Centres Educatius, a jornada completa ordinària, amb efectes del dia 1 de desembre de 2015.

2.7 – Alcaldia – Ratificar el decret número 8554/2015, de 26 de novembre, relatiu al nomenament de representant municipal a l’Associació internacional de Ciutats Educadores.

2.8 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Donar compte del decret número 8657/2015, de 30 de novembre, relatiu a l’acomiadament disciplinari d’un treballador.

2.9 – Alcaldia – Donar compte del decret número 8803/2015, de 2 de desembre, relatiu a l’encàrrec de les funcions del primer tinent d’alcaldessa executiu mentre duri la seva situació de baixa.

 3 ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes i de tres informes de la IGAE (auditories de Biblioteca Fondo, remodelació Mercat Fondo i Projecte d’Iniciativa Urbana).

 4 ALCALDIA

Proposta d’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscal i Preus Públics 2016.

 5 ALCALDIA

Proposta d’aprovació definitiva del   Pressupost General 2016.

 6 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ, I PROMOCIÓ DE CIUTAT

Proposta d’aprovació inicial del Reglament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet.

7 TINENCIA D’ALCADIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es considera necessari expropiar de la finca situada al c. Sant Joaquim, 68.

 

MOCIONS

 8  

GRUPS MUNICIPALS PSC, C’s, GE ICV-EUiA I PP

 

MOCIÓ SOBRE LES LLISTES D’ESPERA A L’HOSPITAL FUNDACIÓ PRIVADA DE L’ESPERIT SANT.

 

 9  

GRUPS MUNICIPALS SG, PSC I GE ICV-EUiA

 

MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM SOBRE EL 3+2.

 

 10  

GRUP MUNICIPALS GE ICV-EUiA, PSC I SG

 

MOCIÓ DE REBUIG AL REIAL DECRET 625/2014 QUE DESENVOLUPA ELS PROCESSOS DE TRAMITACIÓ DE BAIXES MÈDIQUES I CONFIRMACIÓ, ALTES MÈDIQUES I CONTROL DE LES SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL.

 

 11  

GRUP MUNICIPAL PP I C’s

 

MOCIÓN PARA QUE SANTA COLOMA DE GRAMENET ACOJA LA ROMERÍA DEL ROCIÓ 2016.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s