Crònica del Ple 04.04.1

Crònica del Ple (març) 04.04.16

Els posicionaments, les intervencions més destacades del Grup Municipal GE-ICV-EUiA al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma corresponent al mes de març i celebrat el dia 4 d’abril,, conformen el relat de la sessió resumit en aquesta crònica.

El nostre grup municipal comença la seva intervenció demanant el reconeixement del Ple al cos de seguretat dels Mossos d’Esquadra davant els fets succeïts la setmana anterior a l’avinguda de la Generalitat on una agent va rebre l’impacte d’una bala –sortosament a l’armilla antibales que duia- i altres dels seus companys van resultar ferits en intentar reduir i identificar un veí de Santa Coloma que provocava aldarull a un local de pública concurrència. La nostra portaveu, Alexandra Sevilla, destacava la tasca dels cossos e seguretat en favor de la convivència.

Ens posicionem en contra quant a aprovar l’aportació per a compensar el lloguer de locals d’un Centre Obert al Districte V de la ciutat, destinats a programes d’atenció social. Aquesta decisió afecta a un àmbit molt sensible per la temàtica social que tracta, parlem de persones en risc d’exclusió social. No estem en contra de cap actuació dirigida a pal·liar aquestes situacions però, el que es planteja, és la cessió a una fundació de tres locals de Gramepark (amb un cost real de 2.595€ de lloguer al mes) a un cost de cessió de 360€, pagant l’Ajuntament cada mes a Gramepark la diferència. No estem en contra de crear un centre obert, però hem de recordar que és la Generalitat qui dona la titularitat d’aquests equipaments. Proposem anar pas a pas amb un procés que garantís un concurs públic, presentar la documentació adient, estudiar la ubicació del centre obert i demanar a la Generalitat l’acreditació. El contrari seria començar la casa per la teulada.

Ens donem per assabentats quant a aprovar la liquidació de l’exercici 2015 de l’Ajuntament. Insistim en destinar els romanents a projectes socials i no tan a eixugar el deute als bancs que se situa en un 73%. Recordem que la finalització del procés de facturació electrònica contribuirà a millorar els terminis de pagament.

La impugnació per part de la Delegació del Govern del nomenament de personal directiu (en règim eventual) a la corporació municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament juliol de 2015, no havent un reglament jurídic clar, ens genera un cop més el debat de manca de transparència en el procés per part de l’equip de govern. El nostre grup va votar en contra d’aquests nomenaments “perquè el govern es plantejava llavors un model d’ajuntament que nosaltres enteníem vertical, poc facilitador del treball transversal d’interconnectar les àrees i on, a més, els càrrecs de confiança augmentaven en lloc de disminuir. Vam oposar-nos també als sous elevats d’aquests càrrecs de confiança. Vam qüestionar la necessitat de càrrecs de coordinació, considerant que hi ha gent a la plantilla que pot desenvolupar aquestes funcions. No compartim per tant aquest model”, defensava la regidora portaveu Alexandra Sevilla. Demanem una vegada més la publicació al web municipal de la relació de llocs de treball, i la declaració patrimonial d’aquests càrrecs de confiança com estava penjada al mandat anterior. Remarquem que no compartim aquest model d’ajuntament que, òbviament, és el model del govern que governa actualment.

Ens abstenim en l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost 2016 per considerar que el govern municipal ha aprofitat un romanent d’interessos de préstecs per pagar l’enllumenat públic. Considerem que aquesta és una acció amb prou pes com per haver d’estar pressupostada o disposar d’una mínima inversió. Per coherència política amb les al·legacions presentades en el seu dia als pressupostos, on instàvem a dedicar més partides a temes tan prioritaris com el foment de l’ocupació i altres prioritats socials. Votem en contra de l’acord de modificació d’estatus del Consorci de Normalització lingüística, i ho fem des de la vessant política de no secundar les retallades del govern de la Generalitat..

Donem compte i fem notar que les dades del Padró Municipal a data 31 de desembre de 2014 mostren variables dignes de menció: la ciutat compta amb 118.786 habitants (2.385 menys que l’any anterior); els naixements es redueixen significativament; hi han uns 5.000 canvis de domicili de la gent dins el propi municipi; la població que disminueix és la extracomunitària. Preguntem al govern municipal quines mesures es duen a terme des de l’Ajuntament per facilitar els tràmits de renovació del Padró a les famílies que es veuen obligades per la Llei d’Estrangeria a renovar aquests tràmits cada dos anys. La nostra preocupació ve donada en relació al procés d’inscripció dels infants de P-3, i no volem pensar que la disminució dels habitants empadronats no tingui relació amb un problema de tràmits. Demanem un estudi en profunditat d’aquestes dades per extreure conclusions a implementar en els projectes locals.

Ens abstenim en el punt relatiu a la resolució d’un recurs de reposició presentat per la secció sindical ADT de l’ajuntament de Santa Coloma respecte a la manca de negociació col·lectiva quant al personal laboral i funcionariat. El recurs s’ha estimat parcialment. Pel nostre grup aquest és un exemple de manca de bona gestió per part del govern i, a més, acceptada amb aquesta estimació parcial quan es fa referència al procediment de la negociació i es reconeixen buits de procediment. Al nostre entendre, aquest impàs paralitza qualsevol tipus d’incorporació de personal tan necessari a àrees com els serveis socials. Coincidim en el missatge tranquil·litzador als treballadors i treballadores públics d’aquesta casa i, en la seva defensa, un reconeixement a les bases de l’administració local.

Ens posicionem a favor d’aprovar el pla d’auditories i control financer pels exercicis 2015 i 2016, ens sembla correcte que es planifiqui una anàlisi econòmica en aquests serveis. Demanem, per transparència, ser informats els diferents grups municipals de l’oposició i estar al corrent si es fan informes addicionals a les tinences d’alcaldia. Estem d’acord també amb aquesta auditoria a les subvencions, ja que el nostre model apostaria per una bossa única, i apostem per creuar aquestes dades econòmiques amb els criteris socials, fins i tot amb les prioritats polítiques de donar pes a determinats serveis en l’objectiu de cobrir amb les necessitats e la ciutadania.

Ens abstenim quant a l’aprovació del cànon per a la concessió administrativa de la gestió integral del Cementiri municipal per l’any 2016, considerem que és un dels serveis que cal estudiar a fons en l’auditoria ja esmentada i demanem una revisió del cànon a l’alta sempre d’acord amb els beneficis de l’empresa.

Renovem el compromís local per desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030: el nostre grup es mostra a favor d’aquest punt posant en relleu la tasca de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat. Durant els últims 18 anys, la xarxa ha concentrat en el món local els conceptes de sostenibilitat, economia circular, canvi climàtic i darrerament la vinculació amb el medi ambient amb la mapificació de la pobresa energètica també des de la perspectiva ambiental. Reivindiquem aquestes xarxes de connexió entre els municipis i el seu caràcter innovador que ens empeny. Finalment votem a favor del canvi de nom del Passatge de la Victòria que passa a anomenar-se carrer de Julia Romera Yáñez (1916-1941). El nom d’aquesta jove sindicalista i militant de les Joventuts Llibertàries i la Unió de joventuts antifeixistes, acaba amb l’últim vestigi franquista als carrers de la ciutat.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s