CODI ÈTIC

Totes les persones de la candidatura de “Gent d’esquerres–ICV-EUiA” que ocupin càrrecs electes o de lliure designació ens comprometem a:

 COHERÈNCIA

 • Ser exemple d’honestedat, transparència i coherència amb els nostres principis ètics i polítics.
 • Defensar allò establert en el programa polític de la candidatura i actuar com a representants obligats a seguir les decisions preses en els mecanismes democràtics i oberts que fixi la candidatura, promovent la corresponsabilitat política de tots i totes.
 • Compromís de servei públic, de defensa del bé comú, de prioritzar per davant de tot l’interès públic i col·lectiu i, per tant, el no aprofitament del càrrec per generar cap tipus d’avantatge particular aliè al servei públic.
 • Garantir la independència i neutralitat simbòlica del nostre ajuntament de qualsevol confessió religiosa.
 • Acceptar la censura (i revocació, si s’escau) de regidors/es i càrrecs de lliure designació per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa.
 • Renunciar o cessar en casos d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de les persones treballadores.

LIMITACIÓ DE SOUS I MANDAT

 • A establir un sou màxim mensual de quatre vegades el sou mínim interprofessional, incloent dietes, entenent que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per exercir les responsabilitats i funcions que suposa el càrrec assumit. El sou serà variable també en funció de les responsabilitats
 • Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives, excepcionalment prorrogable a un mandat més, sempre que ho acordin els òrgans competents.
 • No duplicar càrrecs a les institucions, tret d’aquells vinculats a la seva condició de regidor/a.
 • No duplicar sous ni cobrar remuneracions extres per assistir a reunions.

SUPRESSIÓ DE PRIVILEGIS

 • Renunciar als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que puguin significar un tracte de favor.
 • Els càrrecs públics utilitzaran de forma preferent el transport públic per portar a terme els seus desplaçaments per motius de feina.
 • Renunciar a la plaça de pàrquing gratuïta, llevat de les persones amb diversitat funcional.
 • Renunciar a les reserves de fila 0 als actes públics.
 • Fer públiques les seves agendes, per tal de fer visible amb qui es reuneixen i els temes que es tracten. Incloent els viatges que realitzen i qui assumeix la despesa.
 • Facilitar tots els seus ingressos, béns i rendiments patrimonials, així com totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes d’interessos i la elaboració d’auditories ciutadanes. Aquest compromís s’estendrà en els 3 anys següents a la seva sortida de la funció pública.

INCOMPATIBILITATS

 • No accedir durant un període mínim de 5 anys a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades, supervisades, o que hagin estat beneficiàries d’un contracte municipal, dins l’àmbit i/o sector en què ha desenvolupat la seva funció representativa. En cap cas se n’ocuparan càrrecs als consells d’administració.

CONTRA LA CORRUPCIÓ

 • Renunciar o cessar de forma immediata de tots els càrrecs, davant la imputació per la judicatura de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics ja sigui per interès propi o per afavorir terceres persones.
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s