Ordre del Dia Ple Municipal 26/10/15

 

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 9/2015, corresponent a la sessió ordinària del dia 5 d’octubre de 2015.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

2.1 – Alcaldia – Ratificar l’acord número 6 de la Junta de Govern Local del dia 29 de setembre, relatiu a fixar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2016, els dies 24 de març i 5 de setembre de 2016.

 

2.2 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, i Promoció de Ciutat –   Donar compte de l’acord número 11 de la Junta de Govern Local del dia 6 d’octubre, relatiu a l’aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per a l’any 2016.

 

2.3 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 6819/2015, de 9 d’octubre, relatiu a la renovació del Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació.

 

2.4 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 6853/2015, de 13 d’octubre, relatiu a una ampliació de jornada laboral al departament de Via Pública.

 

2.5 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 6926/2015, de 15 d’octubre, relatiu a la creació de plaça i lloc de treball d’un treballador social, amb motiu d’una jubilació parcial.

 

2.6 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 6931/2015, de 15 d’octubre, relatiu al nomenament de personal eventual d’assessorament o confiança especial.

 

2.7 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 6936/2015, de 15 d’octubre, relatiu a la designació, per part dels grups polítics municipals al Consell de Dones de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

 

3

 

ALCALDIA –Actuant com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA –

 

Ratificar les facultats del gerent de la societat aprovades per Consell d’Administració de data 14 de setembre de 2015.

 

 

4

 

ALCALDIA [Intervenció]

 

Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2015 i dels informes derivats de la Llei de morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament i els seus ens dependents.

 

 

5

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per l’exercici 2016.

 

 

6

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Aprovar la sol·licitud d’aplicació del règim especial de reintegrament de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2013.

 

 

7

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació d’expedients de modificació de crèdit del pressupost 2015.

 

 

8

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació del retorn parcial de la paga extra de Nadal 2012.

 

 

9

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació d’una modificació de crèdit per tal de possibilitar el retorn parcial de la paga extra de Nadal 2012.

 

 

10

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació inicial del Pla per la Millora de la Qualitat de l’Aire a Santa Coloma de Gramenet (PAMQA).

 

 

11

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Ratificar l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, adoptat per l’Assemblea General del Consorci el 16 d’abril de 2015, per adaptar-los a la LRSAL i a la Llei 15/2014.

 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS I MOCIONS

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE RESPOSTA A LA COMUNICACIÓ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE CONSULTANT SOBRE L’OPORTUNITAT DE FER DE MANERA SIMPLIFICADA L’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DE L’ANELLA METROPOLITANA DE 400Kv AL SEU PAS PER SANTA COLOMA DE GRAMENET.

 

 

 

 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL.

 

 

 

 

14

 

GRUPS MUNICIPALS PSC, SG i GE ICV-EUiA

 

MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015 DE LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER A LA LLENGUA CATALANA.

 

 

 

 

 

15

 

GRUPS MUNICIPALS GE ICV-EUiA, PSC, SG i C’s

 

MOCIÓ AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 7 DE NOVEMBRE.

 

 

 

 

 

16

 

GRUPS MUNICIPALS PSC , GE ICV-EUiA i SG

 

MOCIÓ AMB MOTIU DE L’AUGMENT D’ASSASSINATS MASCLISTES DELS DARRERS MESOS (AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE).

 

 

 

 

 

17

 

GRUP MUNICIPAL PP

 

MOCIÓ DE SUPORT A LA RECUPERACIÓ DELS DRETS DEL PERSONAL PÚBLIC I AMPLICACIÓ DELS DIES ADICIONALS DE VACANCES.

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Grup Municipal PP –

Grup Municipal GE ICV-EUiA –

Grup Municipal C’s – 4 preguntes.

Grup Municipal SG –

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s