Ordre del Dia Ple Municipal 30/11/15

1  

Aprovació, si escau, de l’acta número 10/2015, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 d’octubre de 2015.

 

 2  

ALCALDIA [Defensor de la Ciutadania]

 

Donar compte de l’informe anual d’actuacions de l’any 2014 del Defensor de la Ciutadania.

 

 3  

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Proposta d’acord de la declaració de compatibilitat del regidor Daniel Salgado Marcilla.

 

 

4

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

4.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer de l’acord número 5 de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 20 d’octubre de 2015, relatiu a l’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació sobre modificació de l’Acord de jornada laboral, vacances i permisos.

 

4.2 – Alcaldia – Ratificar el punt primer de l’acord número 4 de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 27 d’octubre de 2015, relatiu a l’aprovació de l’aportació a Grups Municipals per al període comprès de juny a desembre de 2015.

 

4.3 – Tinència d’alcaldia d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Ratificar l’acord número 11 de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 27 d’octubre de 2015, relatiu a l’aprovació del Programa Municipal de suport a l’alimentació en els centres d’educació infantil i primària, els requisits d’accés i el procediment d’adjudicació, pel curs escolar 2015-2016 “El Menjador de l’escola a l’abast de tothom”, i autoritzar una despesa per import de 689.842,00 euros, per fer front al pagament dels mesos de setembre a desembre de 2015.

 

4.4 – Tinència d’alcaldia d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Ratificar l’acord número 13 de la Junta de Govern Local del dia 10 de novembre, relatiu a disposar una despesa total per import de 789.300,00 euros a favor dels centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial. Programa “Reutilització dels llibres de text 2015-2016”.

 

4.5 – Tinència d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el primer apartat del decret número 2671/2015, de 4 de maig, relatiu a la modificació de tres llocs de treball d’agent, del Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic.

 

4.6 – Tinència d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el decret número 3844/2015, de 3 de juny, relatiu a la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat.

 

4.7 – Tinència d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns [Servei de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 6738/2015, de 8 d’octubre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

4.8 – Tinència d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 7019/2015, de 19 d’octubre, relatiu a una ampliació de jornada laboral del lloc de treball d’inspector/a jornada festives.

 

4.9 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 7451/2015, de 30 d’octubre, relatiu al nomenament de personal eventual d’assessorament o confiança especial del grup municipal Som Gramenet.

 

4.10 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 7526/2015, de 30 d’octubre, relatiu al nomenament de membres de la Comissió del Patrimoni Arquitectònic, Cultural i Natural i per a la Normalització Lingüística.

 

4.11 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el primer apartat del decret número 7557/2015, de 2 de novembre, relatiu a una modificació de la relació de llocs de treball.

 

4.12 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Intervenció] – Ratificar el decret número 7627/2015, de 3 de novembre, relatiu a l’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost 2015.

 

 

5  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ, I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del Pressupost 2015.

 

 6  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ, I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d’aprovació de la modificació del contracte de la concessió administrativa sobre domini públic per l’explotació del local d’autoservei del nou edifici del Mercat del Fondo subscrit amb l’empresa Mercadona SA.

 

 7  

TINENCIA D’ALCADIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Proposta d’aprovació de l’afectació de la finca ubicada al c. València, 1-3/c. Aragó, 1 a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (mutació demanial) per a la construcció de la cuina i menjador de l’Escola Sagrada Família.

 

 8  

TINENCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Afectació de la finca ubicada al passeig de la Salzereda/Francesc Moragues, anomenat “Solar de les Aigües”, a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (mutació demanial), per a la construcció de l’Escola Santa Coloma.

 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

 

 9  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT ALS ACORDS PER UN NOU PROTOCOL DE CANVI CLIMÀTIC (COP21) I DE SUPORT AL NOU PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES PEL CLIMA I L’ENERGIA, OBJECTIUS 2030.

 

 10  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA EL TERRORISME, LA GUERRA, EL FEIXISME I LES RETALLADES DE LLIBERTATS; I A FAVOR DE LA PAU, LA JUSTÍCIA SOCIAL I ELS DRETS HUMANS.

 

 

MOCIONS

 

 11  

GRUPS MUNICIPALS GE, SG, C’s, PP I PSC

 

MOCIÓ SOL·LICITANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE GARANTEIXI BEQUES-MENJADOR A TOTS ELS INFANTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT.

 

 12  

GRUPS MUNICIPALS SG, GE, PSC I PP

 

MOCIÓ DE SOLIDARITAT AMB LES TREBALLADORES I TREBALLADORS D’EULEN.

 

 

  13  

GRUPS MUNICIPALS PSC, SG I GE

 

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L’IVA CULTURAL QUE AFECTA A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L’ACCÈS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL.

 

  14  

GRUPS MUNICIPALS GE, SG I PSC

 

MOCIÓ PER A L’AJUDA D’EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS DAVANT LA CATÀSTROFE HUMANITÀRIA DESPRÉS DE LES PLUGES TORRENCIALS DEL MES D’OCTUBRE (A PETICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ COLOMENCA SANTA COLOMA AMB EL SÀHARA).

 

 

 

 

15

 

 

 

 

GRUP MUNICIPAL PSC

 

MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA +55>>, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA.

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

GRUPS MUNICIPALS SG I GE

 

MOCIÓ PER DECLARAR SANTA COLOMA DE GRAMENET MUNICIPI COMPROMÈS AMB L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA.

 

 

     Contramoció Grup municipal PSC

 

 

 

 

17

 

GRUPS MUNICIPALS C’s I PP

 

MOCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA VÍA PÚBLICA (VADOS).

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Grup Municipal PP –

Grup Municipal GE –

Grup Municipal C’s –

Grup Municipal SG – 2 precs i 3 preguntes.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s