Ordre del dia Ple Municipal 04/04/16

 1  

Aprovació, si escau, de l’acta número 2/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de febrer de 2016.

 

 2  

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat – Ratificar l’acord número 5 de la Junta de Govern Local del dia 23 de febrer, relatiu a l’autorització del canvi de titularitat de la concessió de la parada núm. 19-20 i del magatzem núm. 13, del Mercat Municipal de Singuerlin.

 

2.2 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’acord número 4 de la Junta de Govern Local del dia 8 de març, relatiu a l’aprovació de l’acord  de la Mesa General de Negociació de matèries comuns, del dia 26 de febrer de 2016, el qual és d’aplicació al personal al servei de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música.

 

2.3 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Direcció d’àrea] – Ratificar l’acord número 8 de la Junta de Govern Local del dia 15 de març, relatiu a l’aprovació de l’aportació per a compensar el lloguer de locals d’un Centre Obert al Districte V del municipi, destinats a programes d’atenció social.

 

2.4 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Direcció d’àrea] – Ratificar l’acord número 9 de la Junta de Govern Local del dia 15 de març, relatiu a l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Pressupost 2016.

 

2.5 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el decret número 1334/2016, de 18 de febrer, relatiu a compatibilitat per segona activitat.

 

2.6 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 1344/2016, de 18 de febrer, relatiu a l’aprovació de la modificació de la plantilla en el sentit de reconvertir una plaça d’auxiliar tècnic/a.

 

 

2.7 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Comptabilitat] – Donar compte del decret número 1607/2016, de 25 de febrer, relatiu a la incorporació d’un romanent de crèdit en el pressupost 2016.

 

2.8 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 1678/2016, de 26 de febrer, relatiu al nomenament d’un funcionari interí, com a oficial de 1a.

 

2.9 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el primer apartat del decret número 1761/2016, de 29 de febrer, relatiu a compatibilitat per segona activitat.

 

2.10 – Alcaldia [Intervenció] – Donar compte del decret número 1803/2016, de 29 de febrer, relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’Ajuntament.

 

2.11 – Alcaldia [Intervenció] – Donar compte del decret número 1815/2016, de 29 de febrer, relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’Institut Municipal d’Esports.

 

2.12 – Alcaldia [Intervenció] – Donar compte del decret número 1816/2016, de 29 de febrer, relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 del Patronat Municipal de la Música.

 

2.13 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Comptabilitat] – Donar compte del decret número 1844/2016, de 3 de març, relatiu a la incorporació de romanents de crèdit en el pressupost 2016.

 

2.14 – Secretaria General [Serveis Jurídics] – Donar compte del decret número 1913/2016, de 7 de març, relatiu al nomenament de lletrada i procurador en el recurs contenciós núm. 397/2015.

 

2.15 – Alcaldia [Intervenció] – Donar compte del decret número 2074/2016, de 10 de març, relatiu a la rectificació del decret número 1803/2016, de 29 de febrer, d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2015 de l’Ajuntament.

 

 3  

SECRETARIA GENERAL [Serveis Jurídics]

 

Proposta de ratificació de l’acord de modificació d’Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística.

 

 4  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei d’Assumptes Generals]

 

Donar compte de les dades corresponents a les rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència  31 de desembre de 2014.

 

 5  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Serveis Jurídics]

 

Proposta resolució recurs de reposició presentat per la secció sindical del sindicat Asamblea Democrática de Trabajadores (ADT) a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el sindicat Asamblea Democrática de Trabajadores (ADT).

 

6  

ALCALDIA [Intervenció]

 

Proposta d’aprovació del Pla d’auditories i control financer per als exercicis 2016-2017.

 

 7  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost 2016 per a l’abonament de l’import restant de la paga extraordinària de Nadal 2012.

 

 8  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Proposta d’execució anyal de l’acord pres per a restablir l’equilibri econòmic i financer del Centre Esportiu Raval (CER).

 

 9  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM per a la concreció de nous equipaments assistencials, en l’Eix Monturiol i l’Àmbit Vistalegre.

 

 10  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació del cànon de la concessió administrativa per a la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2015.

 

 11  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació de la “DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D’ANOIA: Renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030”.

 

 

 

 12  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació del canvi de denominació de l’actual Ptge. de la Victòria, que passarà a anomenar-se carrer de la Julia Romera Yáñez.

 

 13  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L’ERADICACIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS INFANTILS I JUVENILS.

 

 

MOCIONS

 

14  

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I SOM GRAMENET

 

MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DEL 85È ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA 2A REPÚBLICA A L’ESTAT ESPANYOL I LA REPÚBLICA CATALANA.

 

 

15  

GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS I PARTIT POPULAR

 

MOCIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN ANUAL DEL DÍA EUROPEO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

 

 

 16  

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA, SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

MOCIÓ EN SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L’ESTAT DE TURQUIA RELATIU AL CONFLICTE AMB LES PERSONES REFUGIADES.

 

 

 

 17  

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET, PARTIT SOCIALISTA I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

MOCIÓ DE LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA PERQUÈ ELS AJUNTAMENTS INSTIN A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A RECUPERAR LA GESTIÓ DE L’EMPRESA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA “AIGÜES TER-LLOBREGAT”.

 

 18  

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PARTIT SOCIALISTA I SOM GRAMENET

 

MOCIÓ SOBRE EL PAGAMENT DELS CONTRACTES-PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS I EL SUPORT ALS EQUIPS PROFESSIONALS DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS.

 

19  

GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR

 

MOCIÓN EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES Y EN CONTRA DE SU DESAPARICIÓN.

 

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s