Ordre del Dia Ple Municipal 25/04/16

 1  

Aprovació, si escau, de l’acta número 3/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 4 d’abril de 2016.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

2.1Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 2407/2016, de 18 de març, relatiu a modificar la plaça d’arquitecte de personal laboral a funcionari.

 

2.2Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el primer apartat del decret número 2416/2016, de 18 de març, relatiu a l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.

 

2.3Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 2590/2016, de 22 de març, relatiu a la  creació de diverses places i els respectius llocs de treball amb motiu de diverses jubilacions parcials.

 

2.4Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 2715/2016, de 31 de març, relatiu a la reconversió de plaça d’administratiu de la plantilla de personal laboral a funcionari.

 

2.5Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 3303/2016, de 14 d’abril, relatiu a la modificació de llocs de treball d’agent de nit a dos llocs d’agent.

 

 

 

 

 3  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT   [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació de modificació de crèdit per al reconeixement d’obligacions pendents d’aplicar de l’exercici 2015.

4  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT   [Servei de Tresoreria]

 

Donar compte de l’informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms del primer trimestre de 2016, així com dels informes de les societats Gramepark SA i Grameimpuls SA.

 

 5  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’article 12 de l’Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la prestació de mercats.

 

6  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT   [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Proposta d’aprovació de les operacions de segregació, agrupació i declaració de l’obra nova de l’edifici d’equipaments públics de l’àmbit de la CIBA.

 

 7  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Recursos Humans]

 

Proposta d’aprovació de l’acord Mesa General de Negociació de 7 d’abril de 2016 sobre l’adaptació progressiva de la jornada laboral.

 

 8  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE CULTURA, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA, LGTB [Secretaria General/Serveis Jurídics]

 

Proposta de separació del Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya.

 

 9  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla de millora urbana per a la regulació dels usos de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

 

 

 

MOCIONS

 

 

 
 10  

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET, GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I PARTIT SOCIALISTA

 

MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST EN DEFENSA DE LA LLEI 24/2015, DE 29 DE JULIOL, DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA.

 

 

 

 
 11

 

 

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA, GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM GRAMENET I CIUTADANS

 

MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA “DECLARACIÓ DE MONTCADA”, APROVADA PER LA FMC SOBRE EL SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE TREN AL SEU PAS PER MONTCADA I REIXAC.

 

 

 
12  

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA BDS CONTRA L’APARTHEID ISRAELIÀ.

 

 

 
 13

 

 

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA, CIUTADANS I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

MOCIÓ PER AVANÇAR EN LA PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT (FAUNA I FLORA) AUTÒCTONA DEL RIU BESÒS I EN LA MILLORA DE LA GESTIÓ I ELS USOS DEL PARC FLUVIAL.

 

 
 14

 

 

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I SOM GRAMENET

 

MOCIÓ PER A L’APLICACIÓ DE POLÍTIQUES DE REPARTIMENT DEL TREBALL I LA RIQUESA EN EL MARC DEL PRIMER DE MAIG DE 2016 I PER LA LLIBERTAT DEL SINDICALISTA ANDRÉS BÓDALO.

  

 

 

 

 15

 

 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

 

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA COOFICIALITAT DE LES LLENGÜES A L’ADMINISTRACIÓ DE SANTA COLOMA I EL REBUIG DEL MANIFEST KOINE.

 

 
 16  

GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR

 

MOCIÓN PARA FOMENTAR EN EL MUNICIPIO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y FLEXIBILIDAD HORARIA.

 

 

 
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s