Moció en Defensa de la Rebaixa de l’IVA Cultural

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS PSC, SG I GE-ICV-EUiA EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L’IVA CULTURAL QUE AFECTA A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L’ACCÈS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha tingut l’impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a la creació i l’accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.

Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de Diputats com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a Interpel·lació de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP.

La pujada desproporcionada de l’IVA està perjudicant greument a la cultura com a sector d’oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d’accés a la mateixa per part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha quedat reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i, conseqüentment, de la facturació en el sector cultural.

En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra de miopia per part d’aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe sobre el foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes ciutats i pobles, i per tant afectant a l’economia local de molts municipis com el nostre.

Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura.

Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la pujada de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la MOCIÓ instant al Govern d’Espanya a:

 Primer.- Rebaixar l’IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint un tipus reduït -i, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits d’especial interès cultural i especialment aquelles que van directament adreçades al públic infantil-.

Segon.- Aplicar un tipus d’IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del reconeixement d’especial interès cultural a l’efecte de mecenatge o patrocini amb desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal.

Tercer.- Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l’establiment d’un tipus d’IVA superreduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la creació i el consum cultural.

Quart.- Instar al Govern de l’Estat que sol·liciti, de forma immediata, una autorització especial a la Comissió Europea, per tal d’autoritzar l’aplicació de l’IVA superreduït per a la Cultura, fins que no s’assoleixi l’harmonització desitjada a tot el territori de l’Unió

Cinquè.- Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi.

Santa Coloma de Gramenet, 30 de novembre de 2015

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s