Moció en Defensa del Model d’Escola Inclusiva

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC, SG, C’s I GE-ICV-EUiA EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA INCLUSIVA.

 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no comparteix a la taula mixta de planificació les dades estadístiques del nombre d’infants amb necessitats educatives especials, fet que no permet analitzar rigorosament la situació i per tant definir els recursos per donar resposta a la necessitat real.

Les retallades en educació han significat un retrocés en el nostre sistema educatiu públic, amb afectació molt directa als recursos destinats a l’atenció a la diversitat i als dispositius d’educació especial, imprescindibles per garantir que la igualtat d’oportunitats arriba també als infants amb necessitats educatives especials.

Tal com diu el “Manifest per la defensa de l’escola inclusiva”, no podem oblidar l’horitzó del nostre país, de la nostra societat i de la nostra escola. Hem de tenir sempre presents dos punts que ens enforteixen per lluitar per un model d’escola inclusiva.

  1.  La inclusió escolar dels i de les alumnes amb discapacitat en el sistema general d’educació:
    • És un DRET DEFINIT per la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l’Assemblea General de l’ONU en sessió Plenària de 13 de desembre de 2006 i ratificada pel Govern de l’Estat espanyol juntament amb més de 100 països. La Convenció va entrar en vigor al maig de 2008
    • És un indicador sensible del grau de qualitat i d’eficiència del conjunt del sistema educatiu, tal i com assenyalen el Moviment Internacional sobre Una educació per a tothom i diversos organismes internacionals (UNESCO, Agència Europea pel desenvolupament de l’atenció a les necessitats educatives especials, entre d’altres).
  2. El model d’educació inclusiva és bo per a tot l’alumnat i pel conjunt del sistema educatiu. No defensem un model d’escola per l’alumnat amb discapacitat, sinó un model d’escola per a tothom. La llei d’Educació ho explicita clarament “L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva”.

Santa Coloma de Gramenet pateix una manca de recursos que afecta directament a la qualitat i equitat que esperem d’un sistema educatiu públic que ha d’atendre a tothom per igual. Malgrat els esforços d’etapes anteriors per legislar sobre el desenvolupament del model d’escola inclusiva, hores d’ara seguim sense una normativa referent que implementi aquest model.

 

Una educació inclusiva necessita d’una escola amb recursos, condicions i professionals que puguin atendre les diversitats de l’alumnat de la nostra ciutat i per aquest motiu es proposa que el Ple de l’Ajuntament acordi:.

 

ACORDS

 

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a legislar sobre l’educació inclusiva, a desplegar la llei i a dotar-la dels recursos necessaris per fer-la possible.

Segon.- Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a compartir les dades actuals sobre l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials a la ciutat per tal de poder incloure-les en les estratègies de planificació educativa, amb la finalitat de redefinir els recursos que ha de tenir el mapa escolar de la nostra ciutat també en base a aquesta realitat.

Tercer.- En el marc del Projecte Educatiu de Ciutat, Santa Coloma, ciutat educadora, endegar un grup de treball per l’escola inclusiva amb la participació del Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament, els centres educatius ordinaris i d’educació especial, les famílies i els/les professionals que atenen l’alumnat amb necessitats especials amb l’objectiu de detectar necessitats i redactar el Mapa de l’Escola Inclusiva de la població, per tal d’avançar en el model educatiu d’escola inclusiva i redefinir el paper de l’educació especial.

Quart.- Exigir al Departament d’Ensenyament l’ampliació dels recursos i serveis necessaris per a l’escola inclusiva, assegurant l’assignació del personal de suport necessari a l’escola ordinària. Implantar la quantitat d’USEE (Unitats de Suport a l’Educació Especial) necessàries per a donar resposta a les necessitats de l’alumnat de la ciutat i a les seves famílies.

 

Cinquè.- Reclamar al Departament d’Ensenyament l’acompliment dels objectius i les estratègies del “Pla d’Acció Aprendre Junts per Viure Junts 2008-2015”, que té com a objectiu escolaritzar l’alumnat amb necessitats educatives especials en centres ordinaris, garantint una educació de qualitat per a tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals.

Sisè.- Requerir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a abaixar les ràtios d’alumnes per aula per tal de donar una millor resposta a la diversitat de les aules. I contemplar una ràtio inferior a l’establerta a totes les escoles amb USEE.

Setè.- Exigir al Departament d’Ensenyament la garantia de places d’educació postobligatòria a l’alumnat amb necessitats educatives especials, i dotar a la ciutat de PFI adaptats per a l’alumnat provinent de les USEE.

Vuitè.- Iniciar una prova pilot a la ciutat que permeti incorporar places adaptades per a alumnat amb necessitats educatives especials als programes “Endavant Joves” i “Programes Integrals” derivats de la Garantia Juvenil, impulsats per Grameimpuls a la nostra ciutat.

Novè.- Acompanyar i garantir de forma específica, a través dels serveis educatius, l’assessorament, la orientació i el suport informatiu a les famílies sobre els itineraris educatius i recursos disponibles per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Desè.- Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies de la ciutat que treballen per una educació inclusiva.

Onzè.- Traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a tots els centres educatius de la ciutat, a les AMPA, als membres del Consell Escolar Municipal i a les entitats i plataformes de suport a l’educació de la ciutat.

Santa Coloma de Gramenet, 29 de febrer de 2016

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s