Declaració Institucional per l’Eradicació de l’Assetjament Escolar

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L’ERADICACIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS INFANTILS I JUVENILS.

L’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència i de la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia han estat avenços molt importants pel que fa a la lluita pel reconeixement dels drets d’aquestes persones. Malgrat això, dia rere dia, es produeixen situacions de violència per raons d’odi i discriminació. No obstant, aquestes lleis manquen de disposicions reglamentàries desenvolupades per fer efectives les lleis i evitar així els casos d’assetjament escolar a menors i joves amb identitats i expressions sexuals i de gènere diverses.

L’aprovació al Congrés dels Diputats del la llei 8/2015 per la protecció a la infància i la adolescència, juntament amb la Convenció dels drets dels infants de Nacions Unides reconeix que tot menor té dret a que el seu interès superior sigui valorat i considerat en totes les accions i decisions que li concerneixin. Alhora, tant la Convenció com la Constitució espanyola, en el seu article 10, exposen que es tingui en compte la preservació del lliure desenvolupament de la seva personalitat.

Entre aquestes situacions de violència trobem l’assetjament entre iguals. Quan parlem d’assetjament entre iguals ens referim al conjunt de comportaments físics i/o verbals d’un infant o grup d’infants, d’una manera hostil i abusant d’un poder real o fictici, dirigit contra un company/a de forma repetitiva i perllongada en el temps, amb la intenció implícita o explícita de fer-li mal. No es tracta ni de bromes, ni de conductes aïllades, sinó de relacions abusives i violentes. La interacció amb els companys contribueix en gran manera al desenvolupament sociocognitiu dels infants, però hi ha certs tipus de relacions que poden tenir conseqüències molt negatives en aquest desenvolupament.

Les agressions poden ser de diferents tipus i es poden exercir de diverses maneres. És per això que cal una intervenció integral i coordinada entre els diferents agents implicats en el desenvolupament dels nostres infants. L’assetjament entre alumnes no és una qüestió només d’agressor i víctima; és un problema seriós que afecta tothom. Es tracta d’una violència que té efectes molt negatius en el clima de l’aula i en els processos d’ensenyament-aprenentatge del grup classe on té lloc. El model d’intervenció ha de contemplar l’actuació amb la víctima, amb les persones que observen i amb qui agredeix.

Per aquest motiu, aquesta institució insta a la Generalitat de Catalunya a que desenvolupi els reglaments pertinents per aplicar les lleis 14/2010 i 11/2014, aprovades al Parlament de Catalunya, i que destini els recursos suficients perquè puguin desenvolupar-se de manera efectiva. Alhora instem a la Generalitat de Catalunya a que inclogui la transfòbia com a motiu d’odi i discriminació en el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discriminació que aplica als centres educatius de Catalunya.  Així, demanem al Departament d’Ensenyament que vetlli pel correcte compliment del tots els protocols de convivència als centres educatius amb especial protecció d’aquells infants que en poden ser víctimes.

Pel que fa als compromisos d’aquesta institució en la lluita contra l’assetjament entre iguals en les seves diferents formes, reforçarem la col·laboració entre els diferents serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Centre de Recursos Pedagògics de la Generalitat de Catalunya per continuar garantint formació al professorat sobre models de convivència als centres educatius. Així, portarem a terme una jornada formativa amb professionals de l’educació i altres agents implicats sobre assetjament escolar i ciberassetjament que consolidi la coordinació i prevenció dels casos entre els i les professionals i serveis.

Respecte a la intervenció curricular, reforçarem les activitats que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet desenvolupa a les aules de primària i secundària en el marc del Programa d’Activitats Educatives Complementàries al Currículum (PAECC) sobre assetjament i ciberassetjament entre iguals i difondre-les per tal que més centres se sumin a cursar-les com a activitats de contingut educatiu.

No cal oblidar l’aspecte social d’aquesta qüestió, així establirem un programa socioeducatiu en els àmbits educatius formals i no formals orientat a proporcionar eines i suport a les persones assetjades i assetjadores amb la finalitat d’eradicar els comportaments abusius i violents des del context social i emocional en què es viuen, així com línies de suport a la família a través del projecte comunitari de l’Escola de Famílies i dels diferents agents que treballen contra la violència a les aules.

Per tot l’anteriorment exposat, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, proposa:

  1. Condemnar enèrgicament qualsevol tipus d’assetjament i abús sexual.
  2. Manifestar el nostre refús total i considerar que no es poden tolerar ni encobrir sota cap concepte aquest tipus de actes, ja que són totalment inacceptables i atempten contra els drets fonamentals de les persones i que, per tant, s’han de prevenir i eliminar contundentment, amb celeritat i fermesa.
  3. Traslladar aquesta declaració al Consell Escolar Municipal, als centres educatius públics i concertats d’ensenyament infantil, primària i secundària de la nostra ciutat, a les FAMPAS de Santa Coloma de Gramenet, als Centres Oberts que treballen al municipi, i als centres de recursos juvenils de Santa Coloma de Gramenet.

Santa Coloma de Gramenet, 4 d’abril de 2016

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s