Moció per a l’Adhesió al Manifest “Ara Rodalies”

MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST “ARA RODALIES”

EXPOSICIÓ DE MOTIUS       

Els Ajuntaments de L’Hospitalet, Montcada i Sant Feliu de Llobregat, acompanyats per l’alcaldessa de Barcelona i per membres del govern de Catalunya van presentar el passat 8 de juny el manifest #AraRodalies que vol sumar veus d’entitats, institucions locals i supralocals, ciutadans i ciutadanes per reclamar al Ministeri de Foment les inversions necessàries a la Xarxa de Rodalies.

La xarxa de Rodalies de la demarcació de Barcelona és un element central per a la mobilitat ciutadana. Cada dia es fan uns 300.000 desplaçaments per anar a treballar, estudiar o activitats quotidianes. Amb 456 kilòmetres i 109 estacions es tracta d’una xarxa extensa que necessita inversions periòdiques. La falta de manteniment i inversions per part del Ministeri ha provocat que al 2015 es produïssin 400 incidències que van afectar 1,5 milions de persones amb el conseqüent impacte per l’economia de la demarcació de Barcelona.

L’1 de gener de 2010, el ministeri de Foment va traspassar a la Generalitat els serveis de Rodalies, tal com estableix l’Estatut de Catalunya. El Govern de Catalunya va assumir la gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris i usuàries) i del personal, però la titularitat de la infraestructura va continuar sent d’Adif, l’empresa pública de Foment que té com a objectiu la construcció de línies de ferrocarril i la gestió de la seva explotació. Foment, per tant es reservava la gestió sobre les vies, les estacions i les andanes.

El Pla d’infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona del Ministeri de Foment del 2009 preveia una inversió de 4.000 milions d’euros i més tard es va elevar fins als 4.848 milions amb el Pla Director d’Infraestructures 2012-2020. La realitat és que la inversió s’ha limitat a uns escassos 247 milions executats i 400 pressupostats, un 16,20%,  segons dades del Ministeri de Foment. En canvi, el Govern de l’Estat ha apostat clarament per l’alta velocitat augmentant-ne la inversió en detriment de la resta de la xarxa ferroviària on el seu pressupost ha caigut un 0,5%. Les xifres d’usuaris i usuàries parlen per si soles: 48 milions de passatgers anuals utilitzen les xarxes de Rodalies en front dels 2,42 que utilitzen la llarga distància.

Els problemes generats per les incidències a rodalies fan que l’ús del cotxe privat s’intensifiqui i per tant els nivells de contaminació atmosfèrica associada siguin preocupants i que tinguin un impacte molt negatiu per la salut.

Atès que en l’àmbit de la mobilitat és sabut que, la planificació realista, la bona organització i la gestió eficient de les xarxes i serveis de transport són la resposta ineludible per a garantir la competitivitat social i econòmica de les conurbacions urbanes i una referència de la qualitat de vida en el nostre territori. No hem d’oblidar que el dret a la mobilitat s’ha convertit en uns dels elements centrals per a garantir la igualtat d’oportunitats de la ciutadania i oferir fiabilitat als fluxos i moviments de persones i mercaderies. Així doncs, el sistema de transports a la demarcació de Barcelona ha d’assolir l’objectiu de garantir, conjuntament, la qualitat de vida i l’accessibilitat dels seus ciutadans i ciutadanes i connectar-les amb la cohesió social i la competitivitat de la seva estructura econòmica.

Atesa la necessitat d’assumir plenament tot el servei de Rodalies de Catalunya, que integri la titularitat de les infraestructures ferroviàries, la unitat de gestió i els recursos i finançament que han de possibilitar unes prestacions de qualitat.

En virtut d’aquestes consideracions, i amb la voluntat d’impulsar i consolidar un sistema de mobilitat sostenible fonamentat en el transport públic col·lectiu i adreçat a establir una millor connectivitat i la racionalització de les infraestructures associades.

Tenint en compte aquests antecedents i atès que el Manifest anomenat “Ara Rodalies”, formulat conjuntament pels ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat, és absolutament concurrent amb les prioritats i objectius estratègics manifestats per la Diputació de Barcelona i amb la urgència en l’execució que necessiten les mencionades actuacions en aquests municipis.

Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Adherir la ciutat de Santa Coloma de Gramenet al Manifest ARA RODALIES! Que promouen els ajuntaments de l’Hospitalet, Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac.

Segon.- Instar el govern de l’Estat a fer efectiu el traspàs del servei de rodalies i regionals al govern de Catalunya, incloent-hi les vies, estacions, infraestructures, material mòbil, unitat empresarial de gestió i el finançament suficient per poder prestar un servei de qualitat, i la garantia del finançament per a realitzar totes les inversions necessàries.

Tercer.- Notificar els presents acords als ajuntaments de l’Hospitalet, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, a l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Administrador de Infraestructures Ferroviàries –Adif- al Ministeri de Foment del govern de l’estat espanyol i a les entitats municipalistes de Catalunya

Santa Coloma de Gramenet, 28 de juny de 2016

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s