Moció per Declarar el Municipi de Santa Coloma de Gramenet Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania

MOCIÓ PER A DECLARAR EL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET CIUTAT PROMOTORA DE LA RENDA GARANTIDA CIUTADANA

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Són moltes les veus que al llarg del temps han defensat la idea d’un model social més just i equilibrat en el que totes les persones puguin desenvolupar-se en igualtat de condicions.

Basant-nos en aquest plantejament, hi ha multitud d’opcions i propostes per a realitzar accions de repartiment de la riquesa dins de l’escenari social i polític actual. D’entre totes aquestes opcions n’hi ha una que destaca i que ha estat avalada per diferents personalitats del món acadèmic, polític i social: La Renda Garantida Ciutadana, un dret a una prestació econòmica mensual i periòdica de 664 € per garantir que tothom tingui uns ingressos econòmics per damunt del llindar de la pobresa.

La Generalitat de Catalunya és l’administració que té la competència per a la posada en marxa de la Renda Garantida de Ciutadania, i ha de procurar els recursos per a la seva implementació. Els recursos per finançar l’aplicació poden procedir de diverses fonts com per exemple dels pressupostos de la Generalitat, de les ajudes socials que serien innecessàries un cop substituïdes per l’aplicació de la RGC, de l’estalvi de les despeses públiques innecessàries (escoles de l’Opus, sous injustificables d’alts càrrecs …). A Catalunya hi ha una proposta de finançament i viabilitat de RGC desenvolupada pel catedràtic en economia de la Universitat de Barcelona, Jordi Arcarons.

El 20 de desembre de 2013 es van presentar al Parlament de Catalunya 121.191 signatures de suport a una ILP a favor de debatre i implementar una Renda Garantida de Ciutadania, presentant-se al Ple del Parlament el 26 de març de a 2014 per la via d’urgència sense arribar a ser-ne debatuda. Al juliol de 2015 la comissió promotora de la ILP sobre RGC va promoure una marxa per donar visibilitat a la iniciativa.

A més, el passat 23 de juliol de 2015, set forces polítiques catalanes (ICV, EUiA, Podem, Procés Constituent, CUP, PSC i Barcelona en Comú) signaren la Declaració de la Comissió Promotora de la ILP de Renda Garantida Ciutadana.

“Una Catalunya sense pobresa és urgent, possible i necessària” en la qual posàvem de manifest que la millor resposta davant la greu situació de pobresa severa que viu la societat catalana avui és la Renda Garantida de Ciutadania, que assegura uns mínims per a la vida digna en els termes previstos en l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya quan diu:” Les persones o famílies que es trobin en situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda Garantida de Ciutadania que el asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen”. Dit això, ens reafirmem en el plantejament que, la Renda Garantida de Ciutadania, és un primer pas cap a un model social més just i sostenible i cap a una forma d’entendre la societat des d’una perspectiva comunitària i integradora.

Defensem la RGC, perquè aporta solucions reals a moltes de les realitats socials que patim actualment ja que:

  1. Permet als treballadors i treballadores negociar unes condicions laborals dignes.
  2. Permet complementar les pensions fins a la quantitat de 664 € i que la persona sense feina amb ingressos inferiors a aquesta quantitat pugui accedir a una oferta de feina en condicions dignes.
  3. Permet facilitar l’accés als estudis als i les joves de famílies on hagin membres que percebin la RGC.
  4. Permet fer front de forma més eficaç, integradora i complementària a les actuals prestacions, a les situacions de pobresa.

És per això que proposem al Ple Municipal adoptar els següents acords:

Primer: Declarar el municipi de Santa Coloma de Gramenet ciutat promotora de la Renda Garantida Ciutadana

Segon: Instar el Parlament de Catalunya a l’aprovació de la llei de la Renda Garantida Ciutadana actualment en tramitació.

Tercer: Requerir a la Generalitat la promoció, estudi i difusió del concepte de Renda Garantida de Ciutadania

Quart: Requerir a la Generalitat la realització d’un estudi de viabilitat i aplicació sobre RGC

Cinquè: Requerir a la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits per l’aplicació de la RGC com a garantia i dret social elemental de la ciutadania.

Sisè: Promoure el concepte de la RGC entre la ciutadania i obrir espais de debat i discussió, tallers i xerrades sobre RGC a Santa Coloma de Gramenet

Setè: Treballar conjuntament amb teixit associatiu i ciutadania per defensar la RGC

Vuitè: Donar suport a les iniciatives sobre RGC que es desenvolupin a Santa Coloma de Gramenet i facilitar la participació de personalitats del món acadèmic i l’acció social en aquestes activitats.

Novè: Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Barcelonès Nord, la Diputació de Barcelona, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació locals i a les entitats socials del municipi.

Santa Coloma de Gramenet, 28 de juny de 2016.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s