Ordre del dia Ple Municipal 24/10/16

 

1  

Aprovació, si escau, de l’acta número 9/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2016.

 

2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Regidoria de Comerç i Promoció de Ciutat i Turisme] – Ratificar l’acord número 14 de la Junta de Govern Local del dia 20 de setembre relatiu al canvi de titularitat de la concessió administrativa de la parada número 1-2 del Mercat municipal de Sagarra.

2.2Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 7614/2016, relatiu a la conversió d’una plaça auxiliar tècnic/a de laboral a funcionari.

2.3Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Gestió Tributària] – Donar compte del decret número 7632/2016, de 19 de setembre, relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació dels articles 7 de l’ordenança fiscals número 9 i l’article 5 de l’ordenança fiscal número 14.

2.4Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 8008/2016, de 28 de setembre, relatiu a la creació d’una plaça de tècnic superior i lloc de treball de tècnic de prevenció.

2.5Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 8009/2016, de 28 de setembre, relatiu a la reconversió d’una plaça d’auxiliar tècnic de personal laboral a personal funcionari.

2.6Tinència d’alcaldia d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Decret de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Ratificar el decret número 8170/2016, de 3 d’octubre, relatiu a l’aprovació del manteniment de l’encàrrec de gestió dels serveis prestats pel Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya a partir de l’1 d’octubre de 2016 fins a la formalització d’un nou conveni.

2.7Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 8303/2016, de 6 d’octubre, relatiu a un canvi de representant municipal a la Fundació Privada Patronat Joan Ràfols.

2.8Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana – Ratificar el decret número 8440/2016, de 10 d’octubre, relatiu a l’aprovació del document comparatiu de zones verdes i equipaments esportius com annex al document de Modificació Puntual del PGM per a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat.

3  

ALCALDIA

[Actuant el Ple com a Junta General de la societat Gramepark, SA]

 

Proposta de nomenament de consellers de l’empresa municipal Gramepark, SA.

 

4  

ALCALDIA [Intervenció]

 

Donar compte del seguiment del Pla d’estalvi financer i de reducció de deute.

 

5  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT

Proposta d’aprovació de modificació de crèdit en el pressupost 2016, destinada a l’amortització de deute.

 

6  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost 2016.

 

7  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Tresoreria]

 

Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre el termini de pagament de les factures de l’Ajuntament i del seu organisme autònom, del tercer trimestre de 2016, així com dels informes de les societats Gramepark, SA i Grameimpuls, SA.

 

8  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d’aprovació provisional de les ordenances fiscals i del preus públics per a l’any 2017.

 

9  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2017.

 

10  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d’aprovació de la modificació dels punts 2n i 3r dels acords adoptats pel Ple municipal del dia 5 d’octubre de 2015, de cessió de finques de l’av. Generalitat a favor de Gramepark, SA.

 

11  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació de l’adhesió a la “Red de Ciudades que Caminan” per intercanviar experiències, coneixements i iniciatives desenvolupades en l’àmbit de la millora de la mobilitat a peu a les ciutats.

 

12  

REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME I COMERÇ

 

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General d’Ocupació de la Via Pública per a la celebració de fires i mercats artesanals.

 

13  

REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME I COMERÇ

 

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària a la ciutat, per a la seva adequació al nou marc normatiu.

 

 

MOCIONS

 

14  

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

Moció per donar suport a “Anem a Mil”, la iniciativa ciutadana per un salari digne.

 

 

15  

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET, GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

 

Moció contra el bloqueig del EEUU contra Cuba.

 

 

16  

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I SOM GRAMENET

 

Moció relativa a la Declaració de territori oposat a l’aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP), de l’Acord Integral d’Economia i Comerç (CETA) i d’altres iniciatives relacionades.

 

17  

GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I PARTIT POPULAR

 

Moción para la sensibilización y fomento de las relaciones intergeneracionales.

 

18  

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM GRAMENET I CIUTADANS

 

Moció sobre l’aplicació de bones pràctiques en la comunicació local pública.

 

19  

GRUP MUNICIPAL SOM GRAMENET

 

Moció en defensa de la democràcia i la sobirania local i de suport a l’Ajuntament de Badalona.

 

20  

GRUPS MUNICIPALS PARTIT POPULAR I CIUTADANS

 

Moció perquè s’avaluïn els passos de vianants més conflictius de la ciutat i s’introdueixi una senyalització especial a aquells que puguin ser considerats més perillosos.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s