Ordre del dia Ple Municipal 28.11.16

 

1 Aprovació, si escau, l’acta número 10/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 d’octubre de 2016.
2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat – Donar compte de l’acord número 10 de la Junta de Govern Local del dia 11 d’octubre de 2016, relatiu l’aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per a l’any 2017.

2.2Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat – Ratificar l’acord número 13 de la Junta de Govern Local del dia 18 d’octubre de 2016, relatiu a l’aprovació del canvi de titularitat de la concessió administrativa de les parades número 20-21 del Mercat municipal de Sagarra.

2.3Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana – Ratificar l’acord número 12 de la Junta de Govern Local del dia 8 de novembre de 2016, relatiu a l’aprovació de la despesa de 359.679,13 €, per la realització dels serveis de manteniment d’accessos mecànics, realitzades durant el període comprès entre l’1 de novembre de 2015 i fins el 31 de juliol de 2016, a favor de l’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL.

2.4Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 8539/2016, de 14 d’octubre, relatiu a amortitzar el lloc de treball d’administratiu secretari suport polític i direcció, i modificar el contingut funcional del lloc de treball de responsable administratiu, de la Secretaria General.

2.5Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 8565/2016, de 14 d’octubre, relatiu a la reconversió d’una plaça d’inspector/a de personal laboral a personal funcionari.

2.6Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els punts primer i segon del decret número 8738/2016, de 20 d’octubre, relatiu a la creació d’una plaça i lloc de treball d’oficial amb motiu d’una jubilació parcial.

2.7Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 8906/2016, de 24 d’octubre, relatiu a la reconversió d’un lloc de treball d’inspector a inspector jornades festives.

2.8Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els punts primer i segon del decret número 8908/2016, de 24 d’octubre, relatiu a la reconversió d’una plaça d’educador i un lloc d’educador equip prevenció drogodependència en una plaça de tècnic mig i un lloc de tècnic/a de salut comunitària.

2.9Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 9288/2016, de 4 de novembre, relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball en el sentit d’ampliar la jornada de treball del lloc de responsable administratiu/va, de la Secretaria General.

2.10Secretaria General [Serveis Jurídics] – Donar compte del decret número 9319/2016, de 7 de novembre, relatiu a l’aprovació definitiva de l’Ordenança de creació, modificació i supressió de fitxers de caràcter personal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2.11Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 9804/2016, de 17 de novembre, relatiu al nomenament de representant municipal al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

3  

ALCALDIA

 Proposta d’aprovació inicial de les cartes de servei municipals de l’Ajuntament (primera fase).

 

4  

ALCALDIA [Intervenció]

 Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2016.

 

5  

SECRETARIA GENERAL [Serveis Jurídics]

 

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de creació, modificació i supressió de fitxers de caràcter personal de l’Ajuntament(creació del fitxer OTL).

 

6  

SECRETARIA GENERAL [Serveis Jurídics]

 Donar compte de la resolució dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2015-D.

 

7  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2016.

 

8  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit en el  pressupost 2016, finançat amb romanent líquid de tresoreria.

 

9  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE CULTURA, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA, LGTB

 

Resoldre les al·legacions formulades pel Grup Municipal SOM Gramenet, el Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA, en relació al Reglament de la Comissió Municipal de Festes de Santa Coloma de Gramenet i aprovar definitivament aquest Reglament.

 

10  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE CULTURA, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA I LGTB

 Resoldre les al·legacions formulades pel Grup Municipal SOM Gramenet, pel Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA i pel Grup Municipal C’s, en relació al Reglament de funcionament de la Comissió sobre la Memòria Històrica de Santa Coloma de Gramenet i aprovar definitivament aquest Reglament.

 

11  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 Deixar sense efecte el nomenament de l’empresa municipal Grarmepark, SA com a beneficiària de les expropiacions de les finques situades al Passatge Sant Pasqual, núm. 2 a 16 i de l’1 al 19; carrer Pirineus, núm. 122b; carrer de Sant Pasqual, núm. 2 a 14 i Passatge Pirineus, núm. 13 a 17 interior i conseqüentment nomenar beneficiària a aquesta corporació.

 

12  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLIC, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet a Can Muntlló.

 

13  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLIC, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 Proposta d’aprovació de la redacció del text refós de la Modificació Puntual del Pla Especial dels Barris del Sector Singuerlin, a l’àmbit del Polígon d’expropiació núm. 17.

 

14  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLIC, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 Proposta d’aprovació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit del PE-17 al Pla Especial dels barris del sector Singuerlin.

 

15  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLIC, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 Proposta d’aprovació de la modificació puntual del PERI dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí en l’àmbit de l’antiga escola bressol Dida.

 

16  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLIC, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 Proposta d’aprovació de la declaració com a obres d’especial interès o utilitat municipal, de la reforma parcial per ampliar la cuina de l’escola Wagner.

 

 

MOCIONS

17  

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET, GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

 

Moció, a instància de PAICAM, per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat.

 

 

18  

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM GRAMENET, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, CIUTADANS I PARTIT POPULAR

 

Moció, a instància de SOS Gent Gran, per a la creació de recursos assistencials per a la gent gran.

 

 

19  

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM GRAMENET, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I CIUTADANS

 

Moció per a l’eradicació de les violències masclistes i amb motiu del dia internacional contra la violència masclista.

 

20  

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I  GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

Moció, a instància de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Gramenet (PAH), per l’empadronament de les persones que viuen a Santa Coloma de Gramenet.

 

21  

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

 

Moció per la posada en marxa d’un reglament de segona activitat de la policia local.

 

 

22  

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, SOM GRAMENET, CIUTADANS I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

Moció per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica.

 

23  

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, CIUTADANS I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

Moció a favor “Iniciativa per a la reforma horària – Ara és l’hora”.

 

24  

GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

Moció per a la reobertura de l’emissora de ràdio municipal.

 

 


Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s