Ordre del Dia Ple Municipal 27/02/17

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 1/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2017.
2 ALCALDIA

 

Informació trimestral de les gestions efectuades per a la creació de recursos assistencials per a la Gent Gran.

 

3 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat – Ratificar l’acord número 11 de la Junta de Govern Local del dia 31 de gener, relatiu a l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques, amb els seus annexos, i l’inici de la licitació del contracte de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet.

3.2 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el primer punt del decret número 330/2017, de 19 de gener, relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball en el sentit d’ampliar una jornada de treball d’un lloc d’administratiu/va.

3.3 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Serveis Jurídics] – Ratificar el decret número 976/2017, de 30 de gener, relatiu a la resolució del recurs de reposició contra l’acord de Ple de ratificació del decret 2504/2016.

3.4 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Donar compte del decret número 999/2017, de 31 de gener, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

3.5 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Comptabilitat] – Donar compte del decret número 1413/2017, de 10 de febrer, relatiu a la incorporació de romanents de crèdit en el pressupost 2017 per import de 10.189.300,24 €.

3.6 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Gestió Tributària] – Donar compte del decret número 1545/2017, de 15 de febrer, relatiu a la concessió de l’exempció de l’Impost sobre activitats econòmiques, per a l’any 2017, a la Fundació Hospital Sanatori de l’Esperit Sant.

3.7 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Gestió Tributària] – Donar compte del decret número 1546/2017, de 15 de febrer, relatiu a la concessió de l’exempció de l’Impost sobre activitats econòmiques, per a l’any 2017, a la Fundació Privada Tallers de Catalunya (c. Almogàvers, 18).

3.8 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Gestió Tributària] – Donar compte del decret número 1547/2017, de 15 de febrer, relatiu a la concessió de l’exempció de l’Impost sobre activitats econòmiques, per a l’any 2017, a la Fundació Privada Tallers de Catalunya (av. Francesc Macià, 50-58).

3.9 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Gestió Tributària] – Donar compte del decret número 1548/2017, de 15 de febrer, relatiu a la concessió de l’exempció de l’Impost sobre activitats econòmiques, per a l’any 2017, a Bet San Fundación Privada.

3.10 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Gestió Tributària] – Donar compte del decret número 1549/2017, de 15 de febrer, relatiu a la concessió de l’exempció de l’Impost sobre activitats econòmiques, per a l’any 2017, a la Fundació Privada Trinijove (av. Santa Rosa, 10-12).

3.11 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Gestió Tributària] – Donar compte del decret número 1550/2017, de 15 de febrer, relatiu a la concessió de l’exempció de l’Impost sobre activitats econòmiques, per a l’any 2017, a la Fundació Privada Trinijove (c. Àngel Guimerà, 42).

4 ALCALDIA [Secretaria General]

Proposta d’aprovació d’una modificació de la relació de llocs de treball de personal eventual.

5 ALCALDIA [Secretaria General/ Serveis Jurídics]

Proposta d’aprovació inicial del text refós dels Estatuts del Consorcio Universitario  Centro Asociado a la UNED de la Província de Barcelona.

6 ALCALDIA [Secretaria General/ Serveis Jurídics]

Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’ajuntament, com a membre de ple dret, a la futura associació Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària.

7 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2017.

8 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Secretaria General/ Serveis Jurídics]

Proposta d’aprovació inicial d’una modificació de l’ordenança de Creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.

9 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÓMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d’aprovació del Pla general d’Inspecció Fiscal per a l’exercici 2017.

10 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÓMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d’aprovació de bonificacions d’IBI i d’IAE per a l’exercici 2017.

11 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de la quantia total del complement de productivitat corresponent a l’any 2016.

12 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PERI dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí, en l’àmbit de l’antiga escola bressol Dida.

13 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació inicialment la modificació puntual del PGM per a l’ampliació dels usos al Recinte de l’Hospital de l’Esperit Sant.

PROPOSTA D’URGÈNCIA
14 ALCALDIA –Actuant el Ple com a Junta General de la Societat Grameimpuls, SA –

Cessament i nomenament d’un membre del Consell d’Administració de Grameimpuls, SA.

 
MOCIONS

 

15  

GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS I PARTIT POPULAR

 

Moción para la creación de la agrupación de voluntarios de protección civil del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

16  

GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

 

Moció amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

 

17  

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

Moción para exigir el cumplimiento del acuerdo de Paz entre la insurgencia de la FARC-EP con el gobierno colombiano.

 

18  

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I SOM GRAMENET

 

Moció sobre el 8 de març, Dia de les Dones. Per unes polítiques feministes, pressupostos per a la justícia de gènere!.

 

19  

GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR

 

Moción para la promoción de la “Marca Santa Coloma”.

 

 
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s