Ordre del dia Ple Municipal 24.04.17

PLE MUNICIPAL               Número: 4/2017 

Sessió: ordinària Data: 24 d’abril de 2017 Hora: 19:00 

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de les actes número 2/2017 i 3/2017, corresponents as les sessions ordinàries dels dies 27 de febrer i 29 de març de 2017, respectivament.
2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació I Promoció Ciutat [Departament de Comerç, Disciplina de mercats i Fires] – Ratificar l’acord número 9 de la Junta de Govern Local del dia 21 de març, relatiu a l’aprovació de  la quarta pròrroga del contracte d’arrendament per a l’ús i explotació de la parada núm. 41 del Mercat Municipal de Singuerlín subscrit pel període comprés des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2017.

2.2Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 3359/2017, de 30 de març, relatiu a delegar al primer tinent d’alcaldessa executiu de l’àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat la competència en matèria de Registre d’Unions Civils.

2.3Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar el decret número 3382/2017, de 31 de març, relatiu a la supressió del Registre d’Unions Civils pel que fa a la pràctica de noves inscripcions.

2.4Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 3356/2017, de 30 de març, relatiu al nomenament de personal eventual d’assessorament o confiança especial.

2.5Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 3475/2017, de 3 d’abril, relatiu a reduir la superfície de la finca a segregar i cedir a favor de la Generalitat de Catalunya, dels terrenys inclosos dins l’anomenat ‘Solar de les Aigües’, per a la construcció de l’Escola Santa Coloma.

3  

ALCALDIA [Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica, Transparència, PAM i Regidories de Districte]

 

Donar compte de l’informe anual d’avaluació de la implementació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 

4  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Tresoreria]

 

Donar compte de l’informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l’Ajuntament i del seu organisme autònom del primer trimestre de 2017, així com dels informes de les societats Gramepark SA i Grameimpuls SA.

 

5  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2017, transferències de crèdit.

 

6  

TINENCIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació d’expedients de modificació de crèdit finançades amb el romanent líquid de tresoreria.

 

7  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació de la modificació puntual per a l’ampliació dels usos al recinte de l’Hospital de l’Esperit Sant.

 

 

8  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

Declaració institucional contra els actes de violència i discriminació cap a persones del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI) a la República de Txetxènia.

 

 

9  

MOCIONS

 

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

Moció per a l’adhesió al manifest del pacte nacional pel referèndum i de suport al pacte colomenc pel referèndum.

* Petició de paraula Sr. Salvador Clavera – Esquerra Republicana de Catalunya-Gramenet.

 

* Petició de paraula Sr. Manel Galgo Iserte – Centre Excursionista     Puigcastellar.

 

10  

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

 

Moció en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols.

* Petició de paraula Sr. Josep Lago Bennàssar – Societat Civil Catalana.

 

11  

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, CIUTADANS I PARTIT POPULAR

 

Moció per a la transformació de l’Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

 

12  

GRUPS MUNICIPALS GENT d’ESQUERRES-ICV-EUiA I SOM GRAMENET

 

Moció de crida a la ciutadania a participar en les manifestacions convocades en el marc del primer de maig de 2017.

 

13  

GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR

 

Moción para la creación del consejo de seguridad.

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Grup Municipal PP –

Grup Municipal GE-ICV-EUiA –

Grup Municipal C’s –

Grup Municipal SG –

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s