Ordre del dia Ple Municipal 29/05/17

 A efectes informatius, adjuntem ordre del dia del Ple Municipal

Número: 5/2017 Sessió: ordinària

Data: 29 de maig de 2017  Hora: 19 h  Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 4/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2017.
2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

3  

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Prendre coneixement de les noves dedicacions del grup municipal Ciutadans, per desenvolupar càrrecs amb dedicació exclusiva i/o parcial.

 

4  

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

 

Proposta d’aprovació del Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 

5  

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de la societat Gramepark, SA –

 

Proposta d’aprovació dels comptes anuals 2016 de la societat Gramepark, SA.

 

6  

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA –

 

Proposta d’aprovació dels comptes anuals 2016 de la societat Grameimpuls, SA.

 

7  

ALCALDIA [Intervenció]

 

Donar compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2017.

 

8  

ALCALDIA

 

Proposta d’aprovació inicial del Pla Director de Cooperació i Educació per a la Transformació Social 2017-2020 de Santa Coloma de Gramenet.

 

9  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació de modificacions crèdit del pressupost de 2017.

 

10  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació del Pla econòmic-financer per a complir l’estabilitat pressupostària, regla despesa a l’any 2018.

 

11  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació d’expedients de modificació de crèdit finançats amb operacions de crèdit.

 

12  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Tresoreria]

 

Proposta d’aprovació de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació per a l’amortització anticipada d’un préstec amb el BBVA.

 

13  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM per a la transformació de l’antiga escola Miguel Hernández en habitatge dotacional per a gent gran.

 

14  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a la cantonada del carrer Clara Campoamor amb el Passeig de Can Zam.

 

15  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana per a la col·locació d’un ascensor en un edifici plurifamiliar a l’avinguda d’Anselm de Riu, 133.

 

16  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet a Can Muntlló – Fitxa EC-15.

 

17  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Donar suport a l’acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat aprovant la Declaració de Tarragona “Per un turisme sostenible i inclusiu”.

 

 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

 

18  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CONGRATULACIÓ PER LA RESOLUCIÓ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DONANT LA RAÓ A AQUESTA CORPORACIÓ I REBUTJANT L’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA DE L’ANELLA METROPOLITANA DE 400KV AL SEU PAS PER SANTA COLOMA DE GRAMENET.

 

19  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PERQUÈ LA HISTÒRIA DEL POBLE GITANO DE CATALUNYA SIGUI INCLOSA EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR.

 

 

MOCIONS

 

 
 

PRECS I PREGUNTES

 

 

Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s