Ordre del dia 25.09.17

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 7/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2017.

2 SECRETARIA GENERAL
Presa de possessió del Sr. Jordi García Jané, de la Sra. Anna Ma Pérez Rodríguez i de la Sra. Manuela Morales Extremera, com a regidor i regidores del grup municipal Som Gramenet.

3 SECRETARIA GENERAL
Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.3.1 – Alcaldia – Donar compte del decret número 6938/2017, de 18 de juliol, relatiu al cessament de la Sra. Estefanía Molina Trillo.

3.2 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 6950/2017, de 19 de juliol relatiu a la conversió d’una plaça d’auxiliar tècnic/a de laboral a funcionari.

3.3 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el decret 6970/2017, de 20 de juliol relatiu a l’increment de les retribucions del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament.

3.4 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 7132/2017, de 24 de juliol, relatiu a reconèixer a favor de la societat AGBAR, un dret d’accés a les instal·lacions de les finques registrals 62.077 i 62.078.

3.5 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Secretaria General / Serveis Jurídics] – Ratificar el decret número 7369/2017, de 31 de juliol, relatiu a la resolució del recurs potestatiu número 228/2016.

3.6 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Secretaria General / Serveis Jurídics] – Ratificar el decret número 7380/2017, de 31 de juliol, relatiu a la resolució del recurs potestatiu número 246/2016.

3.7 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Donar compte del decret número 7387/2017, de 2 d’agost, relatiu al nomenament d’una funcionària interina com a agent d’igualtat.

4 ALCALDIA [Secretaria General]Donar compte del nomenament de Presidenta i Portaveu del grup municipal Som Gramenet.

5 ALCALDIA -actuant el Ple Municipal com a Junta General de la societat Gramepark, SA -Proposta d’aprovació del cessament i nou nomenament de membres del Consell d’Administració de Gramepark, SA, del grup municipal de Som Gramenet.

6 ALCALDIA -actuant el Ple Municipal com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA -Proposta d’aprovació del cessament i nou nomenament de membres del Consell d’Administració de Grameimpuls, SA, del grup municipal Som Gramenet.

7 ALCALDIA [Secretaria General]Proposta d’aprovació de la designació d’un representant municipal al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

8 ALCALDIA [Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte]Proposta d’aprovació de la 2a fase de les Cartes de Serveis de l’Ajuntament.

9 ALCALDIA [Intervenció] – Actuant la Comissió com a Comissió Especial de Comptes -Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2016.

10 ALCALDIA [Intervenció]Donar compte de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2017.

11 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]Proposta d’aprovació provisional la modificació de les Ordenances Fiscals i Ordenances de Preus Públics, per a l’exercici 2018.

12 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]Proposta d’aprovació de l’expedient de rectificació de l’Inventari de béns i drets de la corporació, tancat a 31 de desembre de 2016.

13 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d’àrea]Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2017.

14 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d’àrea]Proposta d’aprovació de modificació d’una part de l’expedient de transferències de crèdit del pressupost 2017, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 29 de maig de 2017.

15 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PUBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANAProposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGM per a la transformació de l’antiga Escola Miguel Hernández en habitatge dotacional per a gent gran.

16 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PUBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANAProposta d’provació provisional del Pla de Millora Urbana per a la col·locació d’un ascensor en un edifici plurifamiliar a l’av. Anselm de Riu, 133.

17 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PUBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANAProposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGM a la cantonada del carrer Clara Campoamor amb el Passeig de Can Zam.

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s