Moció no LGTBIfòbia

MOCIÓ DELS GRUPS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PSC, SOM i C’s A L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

Cada dia és un bon dia per tornar a recordar i condemnar enèrgicament la situació de violència i discriminació que continuen patint les persones lesbianes, gais, trans i bisexuals a la república russa de Txetxènia fruit de la persecució organitzada per part les autoritats d’aquest país. Com també ho és per a condemnar la situació de la Jimena i la Shaza, la parella de dones lesbianes que va acabar a una presó turca fugint de la lesbofòbia dels seus propis pares.

Cada dia és un bon dia per reclamar la fi de les agressions homòfobes també a casa nostra, per recordar a l’Andy i el Jorge que van rebre una pallissa per fer-se petons en públic a la porta d’una discoteca a Berga; al Xavi que va ser agredit quan estava amb altres amics a Montjuïc; un jove gai que va ser agredit durant el darrer carnaval de Sitges; al Jesús Tomillero, àrbitre de futbol que ha patit insults reiterats i amenaces de mort pel sol fet de ser gai. O per denunciar la recent agressió que van patir el Mario i el seu company, per fer-se un petó a un tren de mitja distància de la Renfe que anava de Girona a Barcelona.

Cal dir-ho fort i clar. La LGTBIfòbia, l’odi i menyspreu cap a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals genera violència, i ho fa de moltes maneres.

A Catalunya ja vam donar un pas important en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI amb La Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia aprovada el 2 d’octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. Tres anys després, és urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI al nostre país.
Per tal d’assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera transversal l’heteronormativitat que social i culturalment imposa el nostre sistema heteropatriarcal pressuposant una única orientació sexual i dues identitats de gènere (home-dona) estanques.

La igualtat és tasca de tota la ciutadania, i les administracions públiques també han de treballar per a la seva promoció i comprometre’s a no donar ni un pas enrere.
Hem de treballar intensament per reclamar la fi de tota discriminació per motiu d’orientació sexual i identitat de gènere. La lluita contra la LGTBIfòbia és una lluita moral, la lluita de totes i tots els i les qui creiem en una societat més justa, més generosa i més respectuosa.

Ates que el govern municipal, des de la regidoria de LGTBI, ha posat en marxa l’elaboració d’una diagnosi i un Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere, que inclourà el conjunt de polítiques i mesures per promoure, defensar la igualtat i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, i que es preveu la seva aprovació pel Plenari municipal i la seva presentació pública, com una de les activitats a desenvolupar en la propera edició de La primavera dels drets LTGBI 2018.
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Remarcar la nostra més absoluta condemna a qualsevol agressió, i en concret a aquelles que tenen a veure amb el col·lectiu LGTBI per demostrar la seva estima en públic.

SEGON.- Exigir a Renfe que estableixi o prengui mesures d’actuació en relació a aquestes agressions, donat que porta 5 anys rebent constants denúncies d’aquesta matèria en els seus trens.

TERCER.- Instar als grups municipals que tenen representació al Congrés dels Diputats i al Senat, que els seus grups ajudin i permetin els tràmits parlamentaris posats en marxa després de l’aprovació de la proposició de llei Contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (Ley de Igualdad LGTBI) el 19 de febrer de 2017.

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador.

CINQUÉ.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per desplegar i fer complir la Llei 11/2014 que ha de garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Santa Coloma de Gramenet.

SISÉ.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat Espanyol, a Entenem Santa Coloma LGTBI i a totes les entitats del municipi.

Santa Coloma de Gramenet, a 27 de novembre de 2017

Anuncis