Ordre del Dia Ple Municipal 29.03.17

Ordre del dia de la sessió plenària corresponent al mes de març:

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 2/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2017.
2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1 – Tinència d’alcaldia d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Ratificar l’acord número 10 de la Junta de Govern Local del dia 21 de febrer, relatiu a l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal amb el Departament de Salut mitjançant la Secretaria de Salut Pública, Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), amb vigència des de la seva signatura fins al 30 de desembre de 2020.

2.2 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Secretaria General/Serveis Jurídics] – Ratificar el decret número 1213/2017, de 6 de febrer, relatiu al recurs potestatiu de reposició número 82/2016.

2.3 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el decret número 1872/2017, de 24 de febrer, relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball.

2.4 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el decret número 1876/2017, de 24 de febrer, relatiu a la modificació d’un lloc de treball de responsable administratiu.

2.5 – Alcaldia [Intervenció] – Donar compte del decret número 1921/2017, de 27 de febrer, relatiu a la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016.

2.6 – Alcaldia [Intervenció] – Donar compte del decret número 1922/2017, de 27 de febrer, relatiu a la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de la Música corresponent a l’exercici 2016.

2.7 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Comptabilitat] – Donar compte del decret número 1924/2017, de 28 de febrer, relatiu a la incorporació de romanents a l’exercici 2017.

2.8 – Alcaldia [Secretaria General/Serveis Jurídics] – Donar compte del decret 1945/2017, de 28 de febrer, relatiu a comparèixer en el recurs contenciós administratiu 466/2016.

2.9 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret 1954/2017, de 28 de febrer, relatiu al nomenament de personal eventual d’assessorament o confiança especial.

2.10 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat – Ratificar el decret número 2160/2017, de 3 de març, relatiu a l’aprovació diverses modificacions de crèdit finançades amb romanent líquid de tresoreria del pressupost de despeses de l’any 2016.

2.11 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret 2399/2017, de 28 de febrer, relatiu al nomenament de personal eventual d’assessorament o confiança especial.

3  

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Renovar un representant municipal al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant.

 

4  

ALCALDIA

 

Proposta d’aprovació definitiva de les cartes de serveis municipals (primera fase), amb el text definitiu.

 

5  

ALCALDIA [Servei d’Assumptes Generals]

 

Donar compte de les dades corresponents a les  rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència  31 de desembre de 2015.

* Petició de paraula PAHV-Gramenet – Sr. Juan Pastor.

 

6  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2017.

 

7  

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit del pressupost 2017 per al reconeixement pendents d’aplicació de l’exercici 2016.

 

8  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació del cànon de la concessió administrativa per a la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2017.

9  

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’estacionament de vehicles de quatre rodes a l’aparcament situat entre l’avinguda de la Generalitat, el carrer d’Andreu Vidal i el carrer de Sant Joan per a ús exclusiu de residents (barri Safaretjos).

10  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

Declaració institucional de suport a la declaració “l’Accessibilitat universal, una contribució al bé comú”.

* Petició de paraula Cocemfe Barcelona – Sra. Pilar Díaz i Cemfis – Sr. Javier Rojano.

 

11  

MOCIONS

 

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I CIUTADANS

 

Moció en suport i recolzament a les peticions que fan els veïns i veïnes del Bosc d’en Vilaró perquè s’arribi a un acord amb els propietaris afectats minimitzant al màxim els seus perjudicis.

 

* Petició de paraula AV Bosc d’en Vilaró – Sra. Begoña Navajo.

 

12  

GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

 

Moción solicitando la celebración del día mundial para la concienciación sobre el autismo y para la implantación de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación (SAAC) a través de símbolos en el municipio de Santa Coloma de Gramenet.

 

13  

GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

 

Moció de suport i proposta d’adhesió a la declaració municipalista de València per una reforma justa del finançament municipal.

 

14  GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

 

Moción para que el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet constituya una comisión de investigación sobre las contrataciones y adjudicaciones públicas investigadas en la trama “Pretoria”.

 

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal PP –

Grup Municipal GE-ICV-EUiA – 4 preguntes.

Grup Municipal C’s –

Grup Municipal SG – 1 prec i 1 pregunta.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s