Treball públic

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA PER LA DEFENSA DELS EMPLEATS PÚBLICS AFECTATS PELS DOS CONTENCIOSOS PRESENTATS PER L’ADT CONTRA LA RLT 2017 I LA SUBROGACIÓ DE L’IME

Entenem la importància, per a un bon desenvolupament del servei públic, de disposar d’estructures i circuïts de treball adients i simples, ben dotats de recursos materials i, sobretot, amb recursos humans suficients, professionalitzats i amb la vocació de servei públic que la ciutadania local mereix. En aquest sentit, com el mateix Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Ebep) manifesta en la seva exposició de motius, “el servei públic es troba assentat en un conjunt de valors propis, sobre una específica cultura de lo públic que, lluny de ser incompatible amb les demandes de major eficiència i productivitat (aquests valors) cal mantenir i tutelar, avui com ahir”.

També entenem que des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, tant les competències municipals com els recursos, així com la legalitat que envolta els ens locals, han estat elements vius que han canviat, crescut de manera, de vegades, poc sostenible i han hagut d’adaptar-se a les diferents realitats econòmiques, socials i legals dins el nostre país. Això ha implicat, tant en el passat com en l’actualitat, la recerca de fórmules organitzatives que permetin estar al capdavant de la resposta a les exigències de la ciutadania com a  l’administració més propera, tot i trobar-se limitada en la seva capacitat d’actuació. En el decurs del temps s’ha composat una plantilla del personal municipal complexa des del seu caràcter contractual. Aquesta pluralitat, basada en l’existència de personal funcionari i laboral, també es reconeix dins de l’Ebep quan s’afirma que “… la manifestació més significativa d’aquesta tendència a la diversitat està sent el recurs de moltes administracions publiques a la contractació de personal conforme a la legislació laboral” Afirma també que tot i que la situació més idònia de l’ocupació pública, per imperatiu constitucional, no ha de ser la laboral “no ha de ser desconegut que un percentatge significatiu dels empleats públics tenen la condició de personal laboral, conforme a la legislació vigent.”

Des de l’aprovació de la norma comuna de l’empleat públic, les administracions han d’avaluar, amb el propòsit de potenciar la carrera horitzontal o de determinar la formació o les retribucions complementàries, el rendiment i la conducta de l’empleat públic, entre d’altres. Els sistemes d’avaluació existents ens donen que, en general, el personal municipal disposa d’elevats nivells de compromís amb l’objectiu de servei públic i, independentment de la seva relació contractual, l’activitat es homologable al que estableix la legislació en tant que l’acompliment dels deures bàsics que com a empleats tenen, fonamentats en principis ètics i regles de comportament, en el marc del codi de conducta emanat de l’Ebep.

Atès que, després d’un contenciós administratiu presentat contra la Relació de Llocs de Treball de 2016, s’ha generat una situació d’intranquil·litat entre una part considerable de la plantilla, per que s’interpreta que perillen els llocs de treball de persones que, en el seu moment, varen realitzar els processos de selecció, amb el màxim respecte de la legalitat vigent en cada moment.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar que l’ajuntament, per raons de seguretat jurídica, d’equitat, pel transcurs del temps i per congruència amb les polítiques de recursos humans portades a terme des de la instauració dels ajuntaments democràtics, no revisarà la situació del personal que ve desenvolupant funcions de personal funcionari en llocs de treball de caràcter estructural i permanent; sense perjudici de les polítiques de RRHH que es puguin continuar aplicant de comú acord amb els representants dels treballadors i les treballadores.

Segon – Donar trasllat d’aquest acord als agents socials de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, al grup de persones emplaçades en el recurs contenciós administratiu i a la plantilla en general.

Santa Coloma de gramenet, 26 de juny de 2017

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s